Carizma Gray

نام

کاریزما طوسی

اندازه

60×60

Type

Matt

تعداد فیس

6

این کاشی در اندازه های دیگر :

160×80

150×75

120×60

120×120

100×100

80×80

60×60

30×30

30×30
60×60
80×80
100×100
120×120
120×60
150×75
160×80